Среща с кмета на общината - г-н Ремзи Халилов

Среща с кмета на общината - г-н Ремзи Халилов