За нас:

ОУ „Христо Смирненски” e разположено в сграда на три етажа. В сградата  има 15 класни стаи и един ресурсен кабинет. Всички те са  обзаведени с нови мебели и  бели дъски. Физкултурният салон е основно ремонтиран и обзаведен с ново оборудване, уреди за фитнес. Училището разполага с 2 компютърни кабинета, свързани към интернет, безжична интернет връзка в района на цялата сграда. Компютърните кабинети са оборудвани с необходимата офис-техника- три проектора, 4 лаптопа, 3 интерактивни дъски, 3 копирни машини, 5 принтера, факс. В чилището има  кабинет по Безопасност на движението, помещение за хранене на учениците, библиотека и 3 игротеки. 

От м. април 2010 година в училището се работи със софтуерната система Енвижън  - много мишки на един компютър.

 

Кой използва Енвижън?

До края на втория учебен срок през 2011-2012 година Енвижън се използва от:

  • Над 20 000 деца
  • Над 900 класа
  • Над 200 училища
  • В повече от 90 града в България, Испания и Кипър

Ние сме горди от факта, че сме сред тези училища, които използват такива ресурси за да поддържат интереса на децата към училището.

ПЕДАГОГИЧЕСКИ ПЕРСОНАЛ:

Володя Войков - Директор
Пенка  Йорданова Главен учител ВО, ІІ ПКС Химия и физика
Сийка  Маринова Старши учител ВО, ІV ПКС Начална училищна педагогика
Абелита  Дамянова Старши учител ВО Начална училищна педагогика
Денка  Неделчева Старши учител ПВО Начална училищна педагогика
Гюлназ  Солакова Старши учител ВО

Начална училищна педагогика

Муаззез  Шабанова Старши учител ВО, ІІ ПКС Начална училищна педагогика
Севда  Василева Старши учител ПВО V ПКС Начална училищна педагогика
Фатмегюл  Сали Старши учител ВО Начална училищна педагогика
Здравка  Николова Старши учител ВО V ПКС БЕЛ
Катя  Димитрова Старши учител ВО V ПКС БЕЛ и Руски език
Леман  Хюсеин Старши учител ВО V ПКС Начална педагогика
Даринка  Тошева Старши учител ВО Математика, Информатика
Димитрина Георгиева Старши учител-лектор ВО История и цивилизация
Марина  Йорданова Старши учител ВО  Биология и География 
Валентина  Борисова Старши учител ПВО V ПКС Биология и химия
Дончо  Христов Старши учител ПВО ІІ ПКС Трудово обучение и изобразително изкуство
Красимир  Тодоров Старши учител ВО ІІ ПКС Физическо възпитание
Донка  Мичева  Ресурсен учител ВО Психология
Дияна  Иванова  Ресурсен учител  ВО Начална училищна педагогика
Татяна  Пенчева Старши учител ВО V ПКС Начална педагогика и ИИТ

 

Свържете се с нас