290 год. от рождението на Паисий Хилендарски и 250 год. от написване на „История славянобългарска“

24.10.2012 17:57

 

На 23.10.2012 год. в читалнята на градската библиотека ученици от сборната група 5-7 клас с г-жа Здравка Николова съвместно с библиотекарките Явашева, Христова и Димитрова проведоха урок по родолюбие на тема: „Двеста и деветдесет години от рождението на Паисий Хилендарски и 250 год. от написване на „История славянобългарска“.

С голям интерес учениците гледаха презентация за един от първите големи будители и просветители на българския народ. Данните за живота му са твърде оскъдни, но учениците четоха стихове, откъси от „История славянобългарска“ и публикации, поместени в Интернет. Чрез тях те си припомниха за Паисий Хилендарски, наричан „родоначалник на българското възраждане“.