Безопасно движение по пътищата

18.05.2015 10:41

През Третата глобална седмица за пътна безопасност на тема „Децата и безопасността на движението по пътищата”, с официално лого „Спаси живота на децата” в ОУ „Христо Смирненски” гр. Кубрат бяха проведени следните мероприятия и дейности:

  • Конкурс за рисунка на асфалт

  • Състезание в училищния двор по безопасно управление на велосипеди.

  • Изготвено табло със снимков материал и информация по темата