Час на класа на тема „Моите права са и мои задължения“

03.12.2012 17:29

 

През месец ноември в часа на класа се проведе открит урок на тема „Моите права са и мои задължения“ с ученици от шести клас с ръководители К. Димитрова и М. Йорданова.Задачата на  учениците беше да нарисуват своите права, след като бяха запознати с Конвенцията за правата на детето на ООН. След изпълнение на задачата учениците успяха да представят своите рисунки, както и да обобщят своите права и задължения. Всички ученици работиха много усърдно и успяха с помощта на своите ръководители да изготвят табло.

Занятието са проведе като част от дейностите свързани с проекта „Гражданин“ към Фондация Пайдея.