Конкурс по краснопис

22.10.2014 11:13

Седмица преди 1 ноември - денят на народните будители в ПИГ ІV клас и ПИГ ІІ клас се проведе ежегодния конкурс по краснопис.

Всички се включиха с много желание и ентусиазъм да покажат и тази година уменията си за четливо, красиво и вярно писане.

Изискванията бяха поставени от възпитателите Севда Василева  и Т. Пенчева- правилно изписване на буквите, еднаква височина, вярното свързване и определено разстояние между думите. За улеснение пред тях беше поставено табло с ръкописна българска азбука.

Комисия в състав:

Леман Хюсеин, М. Османова и Т. Пенчева определи най-добрите краснописци, а именно:

ПИГ ІV клас

1. Султан Самет Али

2. Мерлин Мустафа Назиф

3. Назар Нехриман Ридван

ПИГ ІІ клас

1. Алейна Алиева Сезеиева

2. Веселин Костов Иванов

3. Еркан Ервин Амиш

На останалите пожелаха здраве и да се опитат да достигнат първите, като се стараят повече.