Квалификация на учители

27.08.2013 18:08

 Учители от ОУ „Христо Смирненски” и СОУ „Христо Ботев” участваха в квалификационен курс на тема „Методи на обучение в мултикултурна среда”. Обучението се проведе от 23.08 до 27.08.2013 година в град Бургас и е по проект BG 051PO001-4.1.05-0151   „Бъди приятел“. Курсът е предвиден за преподаватели работещи в мултикултурна среда, с цел подпомагане и  подобряване качеството на работата им.