Математическо състезание

04.05.2015 09:57

Участваха ученици от V, VI ,VII и VIII класове. Състезанието се проведе в пет кръга, включващи задачи от народното творчество, аритметични пресмятания и логически казуси, танграми. Резултатите бяха оценявани от жури в състав: г-жа П. Йорданова, г-н Д. Христов и г-жа Д. Тошева. Всички работиха усърдно и се забавляваха. Бяха подготвени задачи и за публиката и  поздравление от четвърти клас, включващо забавни математически стихове.

Участници и гости се убедиха, че матеатиката може да бъде забавна и интересна.