На добър час!

15.09.2015 09:33

ПЪРВИЯТ УЧЕБЕН ДЕН

Отново за учебната година

разкри училището днес врати.

Звъни звънец из цялата родина-

в села и градове, навред кънти.

И ние, хилядите ученици,

към този звън летим като орляк

и с бодрите си, весели редици

изпълваме училището пак.

От лятото ний носим насъбрани

лъчи и сол от морските води,

свеж дъх от сенчестите ни балкани и

много радост в своите гърди.

А класните ни стаи приветливи

отново срещат ни с „добре дошли”

и забръмчават в утрото щастливи

като роени кошери пчели.

Изпълнен с този екот многогласен,

от септемврийско слънце озарен,

начало на живота ни прекрасен-

как радостен си, пръв учебен ден!