На народните будители

30.10.2015 07:57

На 29.10.2015 г. по повод 1 ноември - Денят на народните будители, ученици от сборна група VІІ-VІІІ клас с преподаватели Здравка Николова и Катя Димитрова посетиха библиотеката, която се помещава в читалище "Св. Св. Кирил и Методий"

Учениците припомниха имената на книжовници, зографи и учители, допринесли за развитието на българската култура и образование.

С интерес учениците слушаха откъси от "Рибен буквар" и Житието на Софроний.

Зюмбюл Сабри прочете есе на тема: "Какъв трябва да бъде съвременният будител?"

Какъв трябва да бъде съвременният будител?

Народен будител! Какво крие в себе си това понятие? Будители са книжовниците и просветителите – войни на знанието и науката. Те строят училища, църкви, читалища, в които звучи българското слово. Те допринасят за пробуждането на българите като народ и нация.

А какъв трябва да бъде съвременният будител?

Може би техен последовател и да обича, и да прославя българското слово.

За нас, това са нашите учители. Те носят в сърцата си огъня на възрожденското родолюбие и ни даряват с образованост. Водят ни по пътя на знанието и човечността. Те са съвременните будители и най – вдъхновени пазители на всичко българско.

Затова, на учителя – поклон!

Поклон на всички, които мислят за своя род и език! 

VIII клас