"Най-добър четец"

27.11.2014 10:29

На 26.11.2014 г. се проведе състезание "Най-добър четец" с учениците от ПИГ ІІ клас. Учениците четоха непознати текстове от български народни приказки и се справиха много добре. Запознаха се с болгарското народно творчество за деца.

Журито - К. Димитрова и С. Василева отличиха:

І място - Веселин Костов

ІІ място - Александра Василева

ІІІ място - Наталия Сергеева