НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ „УЧИЛИЩЕТО – ЛАБОРАТОРИЯ НА БЪДЕЩИТЕ ГРАЖДАНИ НА БЪЛГАРИЯ“

27.12.2012 17:09

 

На 19 декември  2012 г., учителите Марина Йорданова и Катя Димитрова взеха участие в Национална конференция „Училището – лаборатория на бъдещите граждани на България: Пътна карта за развитие на гражданското образование в българското училище 2013-2015 г.”, гр. София.

Основната цел на конференцията бе да се представят предимствата и предизвикателствата на екипната работа между различни по специалност учители и как училищната среда може да служи на учениците да упражняват социални и граждански умения. Бяха представени резултати от изпълнението на проекта „Граждани”: доклад за проведените  уроците по гражданско образование – „Гражданин на своето време“ и „Моите права“ с учениците от шестите класове.