„Opening the windows of citizenship“

27.11.2013 16:56

ОУ „Христо Смирненски“ е партньор на Община Кубрат по проект „Opening the windows of citizenship“  - Секторна програма „Коменски“, Регионални партньорства. Партньорски регион на град Кубрат е град Скуодас, Литва. Вече се осъществи първото посещение в Литва. Наши представители в делегацията бяха  Володя Войков и Марина Йорданова. Очакваме група от Литва през месец април 2013год.