Проект „Граждани“ към фондация “Пайдея“

15.11.2012 17:25

 

В началото на учебната година учениците от шести клас с ръководители г-жа Катя Димитрова и г-жа Марина Йорданова на ОУ „Христо Смирненски“ бяха включени в проект „Граждани“ към фондация “Пайдея“. Първите дейности, които те извършиха бяха колективно четене на книгата „Тимур и неговата команда“ и обсъждането и в библиотеката.

  На 12 ноември учениците от шестите класове с техните класни ръководители  проведоха занятие по гражданско образование в сградата на Община Кубрат. Занятието откри г-жа Снежана Георгиева – заместник кмет на Община Кубрат   с кратко описание на дейностите, които служителите в тази институцията изпълняват. След това учениците се срещнаха с кмета на общината - г-н Ремзи Халилов , който отговори на зададените въпроси.