"Работното място на мама и татко"

12.02.2015 13:25

Регионалният съвет на КНСБ-Разград, организира конкурс сред учениците в областта за есе и рисунка на тема: "Работното място на мама и татко". Учениците от нашето училище се представиха достойно и заслужено заеха призовите места:

За есе:

 ІІ място - Зюмбюл Назиф - VІІ кл.

              и Севина Невенова - VІІ кл.

ІІІ място - Илияна Димитрова - VІІ кл.

                 Вероника Недкова - VІІ кл.

              и Берна Сали - VІІ кл.

с ръководител Здр. Николова - учител по БЕЛ

За рисунка:

І място - Филиз Халилова - VІ кл.

с ръководител Д. Христов - учител по изобр. изкуство.