Световен ден на възпоменание на жертвите от ПТП

14.11.2014 17:48

На 14.11.2014 г. се проведе общоучилищно мероприятие в памет на жертвите от ПТП. Учениците бяха запознати с информация по темата за смисъла и значението на това възпоменание.

Във връзка със Световния ден на възпоменание на жертвите от ПТП беше проведен конкурс за рисунка по темата "Моята безопасност по пътя".