УЧЕНИЧЕСКО САМОУПРАВЛЕНИЕ

14.05.2013 16:12

На 09.05.2013  год. в ОУ “ Христо Смирненски “ се проведе Ден на ученическото самоуправление. Учениците влязоха в ролята на учители, директор и помощен персонал.                                                                                                                          

За един ден директор на училището беше Цветелина Йорданова – 6а кл., която се  запозна с отговорностите на този пост. Урок по Математика преподава Симеон  Савков 6 а клас. В часовете по Български език учителите заместиха:  Севгюл Радева 6a, Вероника Недкова  5a. С ентусиазъм преподава по Човекът и природата  Цветелин Йорданов 6а. Берна Сами от 5а клас организира урока по География. Мелиса Шенерова от 5б клас  разкри техниките в Изобразителното изкуство пред своите съученици. Часът по музика в 5 а клас се проведе от Белкъз Рамадан. Учителка по Английски език за един ден стана Селин Бейханова 6а.                                                                                                                                                                                                                                                           С охранителна дейност се заеха ученици от 6а клас Ваньо Николаев и Дженгис, а АТЦ в училище за един ден беше Джансу Зикри от VІа  клас.За чистотата в училище се погрижи  Олчай Юмеров от 5а клас.

Цветелина Йорданова  6а клас

                                                 Клуб «Млад журналист»