Великден в Дома за стари хора- с. Тертер

25.04.2016 11:32

На 22.04.2016г. група ученици със специални образователни потребности, работещи по проект  ,,Подкрепа за равен достъп и личностно развитие” и техни приятели и връстници от ОУ,,Христо Смирненски“- гр. Кубрат, отново посетиха Дома за стари хора в с. Тертер.

Децата поздравиха възрастните по случай пролетните празници- Лазаровден, Цветница и Великден с песни, стихотворения и танци. Подариха им поздравителни картички.

Срещата беше вълнуваща. Децата бяха радостни и щастливи, а в много старчески очи имаше сълзи на умиление и благодарност, че не са забравени.