"Граждани"

Цвете за моята община

17.10.2014 11:23
Във връзка с честването годишнините на град Кубрат на 6.10.2014 г. учениците от ПИГ-V клас с възпитател П. Йорданова и ПИГ-VІІ кл. с възпитател Здр. Николова посетиха експозицията в сградата на общината. Госпожа Снежана Георгиева – зам. кмет, запозна учениците с възникването и историята на селище...

НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ „УЧИЛИЩЕТО – ЛАБОРАТОРИЯ НА БЪДЕЩИТЕ ГРАЖДАНИ НА БЪЛГАРИЯ“

27.12.2012 17:09
  На 19 декември  2012 г., учителите Марина Йорданова и Катя Димитрова взеха участие в Национална конференция „Училището – лаборатория на бъдещите граждани на България: Пътна карта за развитие на гражданското образование в българското училище 2013-2015 г.”, гр. София. Основната цел на...

Час на класа на тема „Моите права са и мои задължения“

03.12.2012 17:29
  През месец ноември в часа на класа се проведе открит урок на тема „Моите права са и мои задължения“ с ученици от шести клас с ръководители К. Димитрова и М. Йорданова.Задачата на  учениците беше да нарисуват своите права, след като бяха запознати с Конвенцията за правата на детето на...

Проект „Граждани“ към фондация “Пайдея“

15.11.2012 17:25
  В началото на учебната година учениците от шести клас с ръководители г-жа Катя Димитрова и г-жа Марина Йорданова на ОУ „Христо Смирненски“ бяха включени в проект „Граждани“ към фондация “Пайдея“. Първите дейности, които те извършиха бяха колективно четене на книгата „Тимур и неговата...

"Граждани"

27.09.2012 17:08
Учениците от шести клас с ръководители г-жа Катя Димитрова и г-жа Марина Йорданова на ОУ „Христо Смирненски“ са включени в проект „Граждани“ към фондация “Пайдея“.