Училищен плод

От месец януари 2015 г. на всички ученици от начален курс се осигурява плод два пъти седмично по проект "Училищен плод" с изпълнител ПК НАРКООП гр. Кубрат.