Будителите в нас

04.11.2013 13:40

На 26.X.2013 година по повод 1.Xl. – Денят на народните будители, ученици от сборна
група IV-VII клас с преподавателите Пенка Йорданова и Здравка Николова посетихме детския отдел на библиотеката, която се помещава в  читалище „Свети  свети Кирил и Методий“.

 Библиотекарките Явашева, Кирилова и Димитрова ни бяха приготвили презентация, с която ни припомниха плаката на знайните и безименните книжовници, зографи и учители, допринесли за развитието на българската литература, правопис и образование. Голям интерес  у нас предизвика кръстословицата, която трябваше да решим правилно, за да прочетем думата ,,будители“.

Когато звучаха възрожденските песни ние си припомнихме и имената на създателите им: Добри Чинтулов, Любен Каравелов, Пенчо Славейков, Иван Вазов. Ние благодарихме за вълнуващите мигове и си тръгнахме.

Автори: Фатме Али от VIII клас

Зюмбюл Сабри от VI клас