Ден на отворените врати - Коменски

25.03.2013 19:04

Срещата, която събра 20 учители по чужди езици от общините Кубрат, Завет, Исперих и Раковски се проведе по инициатива на г-жа Росица Николаева - инспектор по чужди езици към РИО Разград.

 Гюлназ Солакова и Марина Йорданова от ОУ "Христо Смирненски" Кубрат споделиха своя опит от обученията си във Великобритания и представиха Европейските образователни програми, с акцент върху квалификацията на учителите – възможности за участие в индивидуални и групови квалификационни дейност и мобилност в рамките на програма „Учене през целия живот”.

 

.