Доставка на безплатни учебници - учебна 2014/2015 година

29.03.2014 11:06

 

ДОКУМЕНТАЦИЯ  ЗА  УЧАСТИЕ

в процедура за възлагане на обществена поръчка, чрез процедура на договаряне без обявление с предмет:

Доставка на учебници и учебни помагала за учениците I до VII клас, учащи в ОУ „ХРИСТО СМИРНЕНСКИ” за учебната 2014/2015 година, по обособени позиции:

Dokumentacia_uchebnici.doc