Квалификация на учители

24.04.2013 11:32

От 19 до 21 април 2013 год. в рамките на проект "Бъди приятел" учители от двете училища, партньори по проекта бяха на обучение в град София. Обучението беше предвидено за учители, работещи в мултикултурна среда с цел подобряване на диалога и работата в екип между учители, ученици и родители.

Тема на обучението: „Нови интерактивни техники за преподаване и възпитание“.