На вниманието на родителите и учениците!

29.01.2014 14:56

На вниманието на родителите и учениците!

 
По заповед на кмета на община Кубрат дните 30 и 31януари 2014 год. се обявяват за неучебни. 
 
Учебните занятия ще се подновят на 05.02.2014 год. (сряда).