Най-добър четец

10.03.2014 15:19

Във връзка с Мерките за повишаване на грамотността в 4 клас се проведе конкурс „Най-добър четец“. В конкурса участваха всички ученици от класа.  Четоха разказа „Приказка за гората“ от Владимир Голев. Критериите за оценка бяха следните:

  • Вярно четене
  • Гладко четене
  • Изразително четене
  • Бързо четене

А резултатите от класирането са следните:

1.        място – Олчай Левенд

2.        място – Лора Силвиева

3.        място – Раша Христова