Народни будители

02.11.2014 11:54

Във връзка с Деня на народните будители учениците от осми клас подготвиха рецитал и го изнесоха пред учителите и съучениците си. Презентацията, която представиха, запозна всички с  книжовниците, просветителите, борците за национална свобода. Осмокласниците отдадоха заслужена почит и на съвременните будители – учителите и дейците на културата.