Открит урок в 3 клас

25.03.2013 19:21

В сряда, 20.03.2013 г. в 3 клас с класен р-л г-жа Гюлназ Солакова се проведе открит урок по български език и литература на тема: "Глагол. Сегашно време на глагола" с интегриране на ИТ, чрез софтуера "Енвижън". В урока третокласниците демострираха своите знания за глаголите. Урокът бе базиран на модул от софтуера нвижън". Повече за софтуера тук - https://www.nimero.com/info.

Гости в часа бяха  20 учители от община Кубрат, г-жа Радева - инспектор начално образование РИО Разград, г-жа Пенка Йорданова - гл. учител, учители от училището.