Прием на първокласници 2014/2015 учебна година

31.03.2014 08:51

Уважаеми родители,

 

Представяме ви информация за прием на първокласници през новата 2014/2015 година:

 •   целодневно обучение; 
 •   работа по проекти;
 •   безплатна закуска /плод/ в 09.10 часа;
 •   безплатно столово хранене.

Екип първи клас:

 г-жа Гюлназ Солакова, г-жа Севда Василева

 

Необходими документи за записване:

 •   Заявление по образец – предоставя се от училището
 •   Акт  за раждане – оригинал и ксерокопие
 •   Документ за самоличност на подаващия документи родител
 •   Оригинал на Удостоверение за завършена подготвителна група в ЦДГ или подготвителен клас
 •   Молба за задължително избираема подготовка
 •   Молба за полуинтернатна група
 •   Талон за здравословното и имунизационно състояние на детето към датата на започване на учебната година /представя се от 02.09.до 10.09.2014 г./.

Заявлението за записване може да изтеглите от тук: 

Заявление за прием 1 клас