Прием 1 клас 2013-2014 година

05.03.2013 09:22

 

Уважаеми родители,

 

Представяме ви информация за прием на първокласници през новата 2013/2014 година:

 • целодневно обучение; 
 • занимания по интереси;
 • работа по проекти;
 • игротеки;
 • извънкласни занимания;
 • безплатна закуска /плод/ в 09.10 часа;
 • безплатно столово хранене.

 Екип 1 клас 2013/2014:

Абелита Дамянова; Фатмегюл Сали

 

Необходими документи за записване:

 • Заявление по образец – предоставя се от училището
 • Акт  за раждане – оригинал и ксерокопие
 • Документ за самоличност на подаващия документи родител
 • Оригинал на Удостоверение за завършена подготвителна група в ЦДГ или подготвителен клас
 • Молба за задължително избираема подготовка
 • Молба за полуинтернатна подготовка
 • Талон за здравословното и имунизационно състояние на детето към датата на започване на учебната година /представя се от 02.09.до 10.09.2013г./.

Заявлението за записване може да изтеглите от тук: 

Заявление за прием 1 клас