Работна среща за споделяне на добри практики между специалистите по проект ,,Включващо обучение“

06.10.2015 17:50

 

На 05.10.2015г. в ОУ,, Никола Икономов“ – гр. Разград се проведе работна среща за споделяне на добри практики между специалистите по проект ,,Включващо обучение“ от ОУ,,Никола Икономов“ – гр. Разград и ОУ,, Христо Смирненски“ – гр. Кубрат.

По време на срещата се водиха дискусии относно успехите, трудностите  и проблемите по проекта. Обмени се информация за попълването на необходимата документация и се планираха бъдещи съвместни срещи с цел  обмяната на добри практики.