Среща на поколенията

21.03.2013 14:26

   

   Във връзка с предстоящото честване на 50-годишния юбилей на Основно училище”Христо Смирненски”- град Кубрат на 20.03.2013 г. шестокласниците проведоха Кръгла маса „Среща на поколенията” съвместно с учителите-пенсионери от клуб „Просвещение”. Предварително, с помощта на класните си ръководители – Марина Йорданова и Катя Димитрова, децата издириха материали с цел да се запознаят с историята на образователното дело в града. Изготвиха презентация, в която съпоставиха мероприятия и дейности, провеждани в училище в миналото и днес.

      Гости бяха г-жа Снежана Георгиева – зам.кмет на Община Кубрат, работила като учител в ОУ”Христо Смирненски”, г-жа Татяна Дочева –директор на СОУ”Христо Ботев”, г-н Володя Войков- директор на ОУ”Христо Смирненски”, г-жа Пенка Йорданова - главен учител – всички те – бивши възпитаници на училището – юбиляр.Присъстваха  учители-пенсионери, посветили много години от живота си на учениците.Те разказаха за своите ученически години. След това споделиха спомени от  професионалната си биография като педагози,отговориха на поставените въпроси.

    Децата поздравиха гостите с композиция от стихове за учителя. От своя страна пенсионерките също поздравиха шестокласниците,като силно развълнуваха, както учениците, така и гостите.  

     Всички участници в дискусията достигнаха единодушно до извода, че една от целите на училището като институция винаги е била формиране на граждански добродетели у учениците.Срещата се превърна в празник за представителите на трите поколения – пенсионери, продължаващи да се вълнуват от проблемите на образователното дело, настоящи учители – наследили тяхната мисия на будители и ученици.

Клуб „Млад журналист” при ОУ”Христо Смирненски” – гр.Кубрат