Седмица за безопасност по пътищата

09.05.2013 18:22

Във връзка с обявената от ДОККПБДП Втора глобална седмица за безопасност по пътищата в периода 6-12 май 2013 г. на тема  „Безопасност на пешеходното движение” с учениците от V - VIII клас се проведе колопоход „Не на дрогата!” с маршрут Кубрат-Савин-Кубрат.

  Мероприятието се организира със съдействието на РУ на МВР-Кубрат. Участниците усъвършенстваха своите умения за безопасно управление на велосипед извън населено място.

  За учениците от I - IV клас се проведе състезание по майсторско управлениие на велосипед в училищния двор.

                                           Комисия по БДП към ОУ „Хр. Смирненски”