Специализирано обучение с логопед и психолог

11.06.2014 11:18

ЛОГОПЕДИЧНА РАБОТА

Kомуникативните нарушения са нарушения на устната и писмена реч. Това са говорни и езикови нарушения. Те могат да възникнат както в детството, така в следствие на заболявания, които могат да засегнат центъра на речта в мозъка.

 

•Най-леките нарушения, без органично увреждане, това са артикулационни нарушения на някои звукове, които поради една или друга причина не са се формирали правилно (или липсват) при развитието на детето. Най-често срещани нарушения са на звук (Р) и (Л), (С), (З), (Ш), (Ж), (Щ) и др. Заекването е също много често срещан проблем вследствие на психотравма, наследственост, как е протекла бременността на майката и раждането.

 

•Тук е нарушена  речевата плавност. Нарушена е коoрдинацията между артикулационните, дихателните и фонационните мускули.

      Работата  с логопед включва:

    -   Възпитание и развитие на правилна реч

    -   Развитие на моториката и фините движения

    -   Създаване на програми за преодоляване на речевите нарушения

    -   Диагностика на комуникативните нарушения

    -   Постановка на неправилно произнасяни звукове

    -   Възпитание и развитие на правилна реч

    -   Развитие на моториката и фините движения

    -   Създаване на програми за преодоляване на речевите нарушения

  

Работата на психолога се основава на: 

диагностична и консултативна дейност

 

Тя включва:
 
•Проучване и подпомагане на психичното развитие и здраве на децата и юношите със СОП в системата на образованието и адаптирането на учениците към образователната и социалната система и на последните към учениците.
• Спомагане за по- успешно преодоляване от учениците на възникнали затруднения в училище, семейството и обществото. Ограничаване проявите на агресия в училище.