Работна среща на екипа

06.02.2013 13:58

Работна среща на координатора на проекта с ръководителите на извънкласните дейности.