ТАЛАНТЪТ Е СПОСОБНОСТТА ДА ВЯРВАШ В УСПЕХА

06.02.2014 15:27

„ТАЛАНТЪТ Е СПОСОБНОСТТА ДА ВЯРВАШ В УСПЕХА” – Джон Ленън

Денят на талантите в ПИГ -  начален курс се очакваше с голямо нетърпение. В занятията по интереси от началото на годината се подготвяха и отрепетираха танци, стихотворения, песни. Всеки искаше да представи както себе си, така и групата. За начало на празника бяха поканени първенците от миналата година – Мончо и Моника вече в V клас. Те се представиха с „Добруджанска сватбарска ръченица”.

Началото беше дадено и с бурни аплодисменти и настроение се представиха участниците.

Най-много аплодисменти очаквано получиха танците. Песните и стихотворенията от всички групи бяха добре подготвени. Един ден не беше достатъчен за представяне на многото участници. Продължи и втори ден. Всички записали се бяха чути и оценени от публиката и журито в състав: Т. Пенчева, Ф. Сали и г-жа Михайлова. Те оцениха на І място танца на ІV група, на ІІ място песента „Червената шапчица” със солист Мерлин от ІІІ група, на ІІІ място-Юсеин за пeсента „Високи сини планини” от І група. Раздадени бяха и много поощрителни награди, които зарадваха участниците.

Празникът завърши, както започна с „Добруджанска ръченица” изпълнена от Димитра  и Султан от ІІІ група.