Тържество „Вече мога да чета!”

14.03.2014 13:29

На 14.03.2014 година в I”б” клас с класен ръководител г-жа А. Дамянова се проведе дългоочакваното тържество „Вече мога да чета!” За тържеството всички деца научиха думи, с които изразиха своята радост, че могат да четат. Присъстваха гости: родители, баби, лели. С тях учениците от I”б” клас споделиха своята радост. Показаха и знания за гласни и съгласни; брой на букви, звукове и срички; буквосъчетанията „йо  ьо”. Пяха и танцуваха с желание. В края на тържеството всяко дете прочете поговорка, с което доказа, че иска и желае да чете.