Проект „Подобряване качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес”

12.06.2013 20:37

Успешно приключи учебната година за учениците от ОУ”Христо Смирненски”, включени в проект „Подобряване качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес”.

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

Учениците имаха възможност да получат системна, квалифицирана помощ от добри специалисти при подготовката на уроците за следващия ден. С голямо желание децата участваха и в заниманията по интереси.