Цвете за моята община

17.10.2014 11:23

Във връзка с честването годишнините на град Кубрат на 6.10.2014 г. учениците от ПИГ-V клас с възпитател П. Йорданова и ПИГ-VІІ кл. с възпитател Здр. Николова посетиха експозицията в сградата на общината. Госпожа Снежана Георгиева – зам. кмет, запозна учениците с възникването и историята на селище Бал Бунар, преименувано в с. Кубрат и обявяването му за град. Разказа на учениците за проектите, които се реализират в града и промените, които ще настъпят и ще го направят по-привлекателен град за живеене.

Във връзкъ с честването в училище г-н Д. Христов подреди изложба с изгледи от стария Кубрат и авторски снимки на Лидия Георгиева от нашето съвремие.