Успешно представяне на наши ученици в Национално състезание на СБНУ

10.01.2013 16:10

 

Уважаеми родители и ученици,

На основание Заповед № РД 09-1609/18.10.2012 г. на Министъра на образованието, младежта и науката в Националния календар за извънучилищните дейности за учебната 2012/2013 г. под Изява № 15 е включено Национално финално състезание на Сдружение на българските начални учители /СБНУ/ за ученици І – ІV клас.
Организатори са МОМН, Сдружение на българските начални учители /СБНУ/ и Синдикат на българските учители /СБУ/.
Състезанието е традиционно и се провежда вече шеста година.
Право на участие в Национално финално състезание на СБНУ имат ученици, получили максимален брой точки в поне две от провежданите състезания.

 

 

Резултати от проведените състезания през 2012/2013 учебна година:

Име, презиме, фамилия Общо точки

„Аз, природата и светът”- 2 клас

Мерлин Мустафа Назиф 50
Митко Николаев Милчев 50
Джанъм Емилов Марчев 49
Емануил Али Исмаил 47
Анел Танерова Мехмедова 46
Баръш Мехмед Пехливан 44

"Аз рисувам" - 2 клас

Анел Танерова Мехмедова 50
Мерлин Мустафа Назиф 50
Баръш Мехмед Пехливан 48
Митко Николаев Милчев 48
Емануил Али Исмаил 46
Мухарем Силвиев Юлиянов  46
Джанъм Емилов Марчев 44

„Аз, природата и светът”- 3 клас

Айшен Илиянова Радева 50

"Аз рисувам" - 3 клас

Айшен Илиянова Радева 50